30è Concurs Estatal Flash de Festa Major 2021

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C A B C
1 3 3 3 2 3
ARGENTINA1 3 3 3 2 2
ESPANYA66 192 195 166 26 25 26
Total 3 paisos68 198 201 172 30 30 26
Total fotografies57186

   A :Lliure monocrom    B :Lliure color    C :Bodegó (monocrom o color)