Concurs DIGIPHOTO 2022

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B A B
1 4 4 2 2
ALEMANYA1 4 4
ARGENTINA1 4 4 1 3
ÀUSTRIA2 8 8 1 2
BÈLGICA1 4 4 3 4
ESPANYA67 262 253 29 28
FRANÇA1 4 4
HONG KONG1 4 4
ÍNDIA2 8 8 2 1
IRLANDA1 4 4 1 3
NORUEGA1 4 4 1
PORTUGAL1 4 4 4 1
VIETNAM2 8 8 4 3
Total 13 paisos82 322 313 48 47
Total fotografies63595

   A :Liure color    B :Lliure monocrom