MOSTRA DE BALLS DE DIABLES TRADICIONALS DE CATALUNYA

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C A B C
ESPANYA22 37 57 51 6 9 8
Total 1 paisos22 37 57 51 6 9 8
Total fotografies14523

   A :Creativa referent a l’esdeveniment (color o monocolor)    B :Foc (color o monocolor)    C :Personatges dels balls de diables (color o monocolor)