Lliga Social AFIC Blanes 2019_220

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P
ESPANYA31 31 31 26 26 24 25 24 24 24 24 23 23 21 23 22 23 31 31 26 26 24 25 24 24 24 24 23 23 21 23 22 23
Total 1 paisos31 31 31 26 26 24 25 24 24 24 24 23 23 21 23 22 23 31 31 26 26 24 25 24 24 24 24 23 23 21 23 22 23
Total fotografies394394

   A :1_Edició lliure_Tema Lliure color    B :1-Edició limitada-Tema lliure    C :2_Edició lliure_Tema Lliure monocrom    D :2_ Edició limitada_Tema lliure    E :3_Edició lliure_Tema retrat    F :3_Edició limitada_Tema lliure    G :4_Edició lliure_Tema Lliure color    H :4_Edició limitada_Tema lliure    I :5_ Edició lliure_Tema Lliure monocrom    J :5_ Edició limitada_Tema lliure    K :6_Edició lliure_Tema Lliure bodegó    L :6_Edició limitada_Tema lliure    M :7_Edició lliure_Tema creatiu    N :7_Edició limitada_Tema lliure    O :8_Edició lliure_Tema mar    P :8_Edició limitada_Tema lliure